หน้าหลัก

เวลาทำการของห้องสมุด »
บริการ "คุณขอมา...เราหาให้" »
ห้องสมุดออนไลน์ Hibrary »
บริการบุคคลภายนอก »
การทำเรื่องขอปลอดหนี้สิน »
นิสิตถูกล็อคระบบลงทะเบียนเรียน »


   เวลาทำการของห้องสมุด


คำถาม  ::   ห้องสมุดเปิดให้บริการวันไหนบ้าง
ตอบ  :: เปิดให้บริการ
 • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 18.30 น.
 • วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.
  ปิดทำการ
 • วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


 • ข้อมูลประกอบ
  ภาพประกอบ  ::  
  คลิกเพื่อดูภาพขยาย

     บริการ "คุณขอมา...เราหาให้"


  คำถาม  ::   ยืมหนังสือกับบริการ "คุณขอมา...เราหาให้" ต้องทำอย่างไร    <ยกเลิกการให้บริการ>
  ตอบ  :: 1. ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลหนังสือที่ต้องการให้เรียบร้อย ลงในแบบฟอร์ม <<คลิกเพื่อดูแบบฟอร์ม>>  
  2. ระบุวันที่ต้องการมารับหนังสือ
  3. ติดต่อรับหนังสือได้ที่โต๊ะรปภ. หน้าอาคารหอสมุด
  4. ผู้ขอใช้บริการสามารถดูวิธีการยืมได้ที่เว็บไซต์ห้องสมุด และ YouTube ของห้องสมุด ตามลิงก์ด้านล่าง
 • เว็บไซต์ :: บริการ "คุณขอมา...เราหาให้"
 • YouTube :: VDO บริการ "คุณขอมา...เราหาให้"


 • ข้อมูลประกอบ
  ภาพประกอบ  ::  
  คลิกเพื่อดูภาพขยาย

     ห้องสมุดออนไลน์ Hibrary


  คำถาม  ::   การสมัครสมาชิกห้องสมุดออนไลน์ Hibrary ทำอย่างไร
  ตอบ  :: การสมัครสมาชิก สามารถสมัครผ่านได้ทั้ง Web Browser หรือทาง Application Hibrary
 • url :: https://elibrary-kusrc.hibrary.me/
 • สมัครสมาชิกด้วยอีเมล์ @ku.th หรือ @live.ku.th เท่านั้น
 • ระบบจะส่งหรัสผ่านไปให้ที่อีเมล์ของท่าน หากไม่พบอีเมล์กรุณาตรวจสอบข้อมูลไน Junk Mail
 • สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


 • ข้อมูลประกอบ
  ภาพประกอบ  ::   hibrary01
  คลิกเพื่อดูภาพขยาย

   
  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  คำถาม  ::   Account Hibrary ถูกล็อค ต้องทำอย่างไร
  ตอบ  :: สาเหตุที่ถูกล็อคระบบเนื่องจากมีการจับภาพหน้าจอของห้องสมุดออนไลน์ Hibrary เกินกำหนด ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อทำการปลดล็อค โดยผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้
 • LINE Official Account : @034mfskq
 • Facebook : https://m.me/libsiracha


 • คำถาม  ::   ห้องสมุดออนไลน์ Hibrary แจ้งว่าอุปกรณ์เต็ม ต้องทำอย่างไร
  ตอบ  :: สาเหตุที่ระบบแจ้งว่าอุปกรณ์เต็มเนื่องจากมีการ Login เข้าสู่ระบบมากกว่า 2 อุปกรณ์ ให้ทำการ Logout ออกจากอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน หากยังไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อทำการแก้ไข โดยผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้
 • LINE Official Account : @034mfskq
 • Facebook : https://m.me/libsiracha

 •    บริการบุคคลภายนอก


  คำถาม  ::   บุคคลภายนอกสามารถใช้บริการห้องสมุดได้หรือไม่
  ตอบ  :: บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการห้องสมุดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


  คำถาม  ::   บุคคลภายนอกสามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้หรือไม่
  ตอบ  :: ถ้าต้องการยืมหนังสือจะต้องสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดรายปี สามารถสมัครได้ที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศชั้น 1 โดยเตรียมเอกสารดังนี้
  1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทรานสคริปต์ (สำหรับศิษย์เก่า)
  4. ค่าสมาชิก
  - สำหรับบุคคลทั่วไป 500 บาทต่อปี
  - สำหรับศิษย์เก่า 300 บาทต่อปี
  5. ค่าประกันสิ่งพิมพ์ 1,000 บาท


  ข้อมูลประกอบ
  ภาพประกอบ  ::  
  คลิกเพื่อดูภาพขยาย

     การทำเรื่องขอปลอดหนี้สินกับห้องสมุด (สำหรับนิสิตปริญญาโท)


  คำถาม  ::   นิสิตปริญญาโท ต้องการทำเรื่องขอปลอดหนี้สินกับห้องสมุดจะต้องทำอย่างไรบ้าง
  ตอบ  :: สามารถติดต่อด้วยตนเองได้ที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศชั้น 1 พร้อมหนังสือการขอปลอดหนี้กับห้องสมุด
  หากไม่สะดวกมาติดต่อด้วยตนเอง ขอให้ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้
 • LINE Official Account : @034mfskq
 • Facebook : https://m.me/libsiracha
  <<ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่>>

 •    นิสิตถูกล็อคระบบลงทะเบียนเรียน


  คำถาม  ::   นิสิตถูกล็อคระบบลงทะเบียนเรียนจะต้องทำอย่างไร
  ตอบ  :: ให้นิสิตนำใบเสร็จที่ได้รับจากห้องสมุดไปติดต่อที่งานการศึกษาเพื่อทำการปลดล็อคระบบ
  กรณีนิสิตไม่สะดวกไปติดต่อด้วยตนเอง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด โดยผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้
 • LINE Official Account : @034mfskq
 • Facebook : https://m.me/libsiracha