หน้าหลัก


กฏหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทางด้านมลพิษทางอากาศ

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง ที่มา ปีที่ประกาศ
1 เครื่องวัดหาค่าเฉลี่ยของก๊าซหรือฝุ่นละอองซึ่งทำงานโดยระบบอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ ราชกิจจานุเบกษา กรมควบคุมมลพิษ 2550
2 วิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองชนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ราชกิจจานุเบกษา กรมควบคุมมลพิษ 2563
3 กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป ราชกิจจานุเบกษา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2565