หน้าหลัก


ตางรางลงทะเบียนปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
วันที่ 1 - 26 ส.ค. 65


    ข้อควรปฏิบัติในการลงทะเบียน
1. ใช้เมล Google KU สำหรับลงทะเบียนใน Google Form เช่น taddao.p@ku.th
2. ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และจำกัดผู้เข้าอบรม รอบละ 150 คน
3. สามารถลงทะเบียนก่อนวันฝึกอบรม ล่วงหน้า 1 วัน เช่น นิสิตต้องการเข้าอบรม วันที่ 3 ส.ค. 65 ให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 2 ส.ค. 65 เวลาไม่เกิน 23.00 น. (หลังจากนี้ฟอร์มปิดรับข้อมูล)
4. หลังจากลงทะเบียนส่งฟอร์มเรียบร้อยแล้ว จะมีลิงก์สำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนในวันดังกล่าว
5. ลิงก์สำหรับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทาง E-Mail ที่นิสิตกรอกข้อมูลลงใน Google Form และอีก 1 ช่องทางคือ ลิงก์สำหรับการฝึกอบรมจะอยู่ส่วนแรกของ Google Form ที่เข้าไปกรอกข้อมูล
6. ผู้ที่ไม่ลงทะเบียนจะไม่ได้รับลิงก์สำหรับการฝึกอบรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด


วันที่อบรม เวลา ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 13.00-15.30 น. https://forms.gle/gBooCbo8gK2A6UUD6
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 9.00-11.30 น. https://forms.gle/Sq6cmvLn2deXK7ww5
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 13.00-15.30 น. https://forms.gle/bCaqKcpaYdDEeAa69
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 13.00-15.30 น. https://forms.gle/WWhBRNkeoT6vVtAH8
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 9.00-11.30 น. https://forms.gle/x8sDLqUFTFzBokzg9
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 13.00-15.30 น. https://forms.gle/9VPLtgM7jfph92z38
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 9.00-11.30 น. https://forms.gle/PzaJKakavQcpVdWq7
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 13.00-15.30 น. https://forms.gle/ZnSDd9msBdExoqYT8
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 13.00-15.30 น. https://forms.gle/BV1Syk3Kx4YjdRxj6
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 9.00-11.30 น. https://forms.gle/RRyqNZTZU2MwKAu76
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 9.00-11.30 น. https://forms.gle/oApCW3WGEq8JKWhi7
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 13.00-15.30 น. https://forms.gle/bgAjcqiQq6qQwaHg7
วันที่ 23 สิงหาคม 2565 9.00-11.30 น. https://forms.gle/1eAfbf74BjP3zaNs8
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 13.00-15.30 น. https://forms.gle/P1o3GMPGB3FUtm7B9
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 13.00-15.30 น. https://forms.gle/VxDhS1455xMDQ4mb8
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 9.00-11.30 น. https://forms.gle/k5LoNYsgEYgcGnPY6