ประกาศแจ้งเวลาทำการของห้องสมุดช่วงปิดภาคเรียน

💢 แจ้งเวลาทำการของห้องสมุดช่วงปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 25 มิถุนายน 2566 💢

- เปิดให้บริการ : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

- ปิดทำการ : วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์