แนะนำบริการใหม่ของห้องสมุด "KU Library mini App"

 

💢 แนะนำบริการใหม่ของห้องสมุด 💢
✨ "KU Library mini App" ✨
ยืมหนังสือด้วยตนเอง 📚
ทำได้ง่ายๆ แค่มี LINE บนมือถือ 📲
⛔️ หมายเหตุ :: หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาจับภาพหน้าจอแล้วแจ้งปัญหาเข้ามายังห้องสมุด 💌
  เพื่อนำไปแก้ไขและพัฒนา Application ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 😊