รับสมัครนิสิตช่วยงานห้องสมุด ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

💢 รับสมัครนิสิตช่วยงานห้องสมุด 💢

ปฏิบัติงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์เวลา : 8.30 - 16.30 น. 🕗

ได้รับชั่วโมงกิจกรรมด้านจิตอาสา

สแกน QRCode เพื่อลงทะเบียนได้เลยค่ะ