แนะนำบริการใหม่ของห้องสมุด "ชั้นหนังสือออนไลน์ Digital Library"

 

📢แนะนำบริการใหม่ของห้องสมุด
"ชั้นหนังสือออนไลน์ Digital Library"
🗂เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ
ทางห้องสมุดจึงได้รวบรวม E-Book
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนแยกออกตามคณะ
ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้น 🗄