ข้อมูลห้องสมุด

ฐานข้อมูล

คลังข้อมูล


เครือข่ายความร่วมมือ


ขอเชิญร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2564

 

📣 ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากร มก. ศรีราชา
ร่วมคัดเลือกหนังสือทั้งแบบตัวเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
📚📔 รูปแบบออนไลน์โดยผ่าน Google Form 👉 https://bit.ly/3HeR7wt
📝 สามารถเข้าไปคัดเลือกได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2564