ข้อมูลห้องสมุด

ฐานข้อมูล

คลังข้อมูล


เครือข่ายความร่วมมือ


ถึงจะปิดหอสมุด...แต่เราไม่หยุดให้บริการ

 

💢 ถึงจะปิดหอสมุด...แต่เราไม่หยุดให้บริการ 💢

✏️ มีบริการอะไรบ้าง ที่ห้องสมุดยังคงให้บริการในช่วง Work From Home หรือเรียนออนไลน์ มาดูกันค่ะ 😊
📍1. ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC)>>  http://intanin.lib.ku.ac.th/
📍2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ >>  https://portal.lib.ku.ac.th/login
📍3. ฐานข้อมูลวารสาร >>  https://tci-thailand.org/list%20journal.php
📍4. คลังความรู้ดิจิทัล มก. >>  https://kukr2.lib.ku.ac.th/kukr_es/kukr/
📍5. บริการยืมต่อ >>  https://intanin.lib.ku.ac.th/patroninfo~S0/
📍6. บริการคุณขอมา...เราหาให้ >>  https://forms.gle/Y8sVgBBRjPqwUNgU7
📍7. บริการ E-BOOK (HIBRARY) >>  https://elibrary-kusrc.hibrary.me/
📍8. แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด >>  https://forms.gle/zdj1mdgxShkSmLC28