กิจกรรม Design Thinking เพื่อพัฒนาและออกแบบการให้บริการห้องสมุดประจำปี 2564 (กลุ่มเคยใช้บริการ)
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ อาคาร 26 ห้อง co-working space ชั้น G
(รอบที่ 2)

designThinking19-03-2021 210322 1 designThinking19-03-2021 210322 3 designThinking19-03-2021 210322 4 designThinking19-03-2021 210322 5
designThinking19-03-2021 210322 7 designThinking19-03-2021 210322 9 designThinking19-03-2021 210322 12 designThinking19-03-2021 210322 13
designThinking19-03-2021 210322 14 designThinking19-03-2021 210322 17 designThinking19-03-2021 210322 18 designThinking19-03-2021 210322 19
designThinking19-03-2021 210322 20 designThinking19-03-2021 210322 21 designThinking19-03-2021 210322 23 designThinking19-03-2021 210322 24
designThinking19-03-2021 210322 25 designThinking19-03-2021 210322 26 designThinking19-03-2021 210322 28 designThinking19-03-2021 210322 30
designThinking19-03-2021 210322 32 designThinking19-03-2021 210322 33 designThinking19-03-2021 210322 34 designThinking19-03-2021 210322 35
designThinking19-03-2021 210322 39 designThinking19-03-2021 210322 43 designThinking19-03-2021 210322 44 designThinking19-03-2021 210322 46
designThinking19-03-2021 210322 47 designThinking19-03-2021 210322 49 designThinking19-03-2021 210322 50 designThinking19-03-2021 210322 51
designThinking19-03-2021 210322 52 designThinking19-03-2021 210322 53 designThinking19-03-2021 210322 55 designThinking19-03-2021 210322 56
designThinking19-03-2021 210322 58 designThinking19-03-2021 210322 59 designThinking19-03-2021 210322 60 designThinking19-03-2021 210322 61
designThinking19-03-2021 210322 63 designThinking19-03-2021 210322 66 designThinking19-03-2021 210322 67 designThinking19-03-2021 210322 69
designThinking19-03-2021 210322 70 designThinking19-03-2021 210322 71 designThinking19-03-2021 210322 73 designThinking19-03-2021 210322 75
designThinking19-03-2021 210322 77 designThinking19-03-2021 210322 79 designThinking19-03-2021 210322 81 designThinking19-03-2021 210322 83
designThinking19-03-2021 210322 85 designThinking19-03-2021 210322 87 designThinking19-03-2021 210322 89 designThinking19-03-2021 210322 91
designThinking19-03-2021 210322 94 designThinking19-03-2021 210322 99 designThinking19-03-2021 210322 103 designThinking19-03-2021 210322 113