กิจกรรม Design Thinking เพื่อพัฒนาและออกแบบการให้บริการห้องสมุดประจำปี 2564 (กลุ่มเคยใช้บริการ)
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ อาคาร 26 ห้อง co-working space ชั้น G
(รอบที่ 1)

DesignThinking 15032021 210316 0 DesignThinking 15032021 210316 1 DesignThinking 15032021 210316 5 DesignThinking 15032021 210316 7
DesignThinking 15032021 210316 10 DesignThinking 15032021 210316 11 DesignThinking 15032021 210316 12 DesignThinking 15032021 210316 15
DesignThinking 15032021 210316 22 DesignThinking 15032021 210316 25 DesignThinking 15032021 210316 26 DesignThinking 15032021 210316 27
DesignThinking 15032021 210316 28 DesignThinking 15032021 210316 30 DesignThinking 15032021 210316 32 DesignThinking 15032021 210316 35
DesignThinking 15032021 210316 36 DesignThinking 15032021 210316 37 DesignThinking 15032021 210316 38 DesignThinking 15032021 210316 39
DesignThinking 15032021 210316 41 DesignThinking 15032021 210316 43 DesignThinking 15032021 210316 44 DesignThinking 15032021 210316 45
DesignThinking 15032021 210316 48 DesignThinking 15032021 210316 49 DesignThinking 15032021 210316 54 DesignThinking 15032021 210316 55
DesignThinking 15032021 210316 56 DesignThinking 15032021 210316 58 DesignThinking 15032021 210316 59 DesignThinking 15032021 210316 61
DesignThinking 15032021 210316 63 DesignThinking 15032021 210316 66 DesignThinking 15032021 210316 67 DesignThinking 15032021 210316 68
DesignThinking 15032021 210316 70 DesignThinking 15032021 210316 72 DesignThinking 15032021 210316 75 DesignThinking 15032021 210316 77
DesignThinking 15032021 210316 78 DesignThinking 15032021 210316 79 DesignThinking 15032021 210316 81 DesignThinking 15032021 210316 82
DesignThinking 15032021 210316 83 DesignThinking 15032021 210316 84 DesignThinking 15032021 210316 85 DesignThinking 15032021 210316 86
DesignThinking 15032021 210316 87 DesignThinking 15032021 210316 90 DesignThinking 15032021 210316 94 DesignThinking 15032021 210316 96
DesignThinking 15032021 210316 99 DesignThinking 15032021 210316 101 DesignThinking 15032021 210316 107 DesignThinking 15032021 210316 109
DesignThinking 15032021 210316 120 DesignThinking 15032021 210316 122 DesignThinking 15032021 210316 125 DesignThinking 15032021 210316 130