สัมภาษณ์นิสิตทุนภูมิพล
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ในงานโครงการจัดแสดงหนังสือครั้งที่ 16
ณ อาคาร 17

20200214 120133 20200214 120150 20200214 120631 20200214 120719
20200214 120851 20200214 121813 20200214 122003 20200214 122200