นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยลินคอล์น ประเทศนิวซีแลนด์
เยี่ยมชมห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

NewZealand009 NewZealand012 NewZealand001 NewZealand006
NewZealand013 NewZealand014 NewZealand008 NewZealand010
NewZealand016 NewZealand002 NewZealand003 NewZealand004
NewZealand005 NewZealand011 NewZealand015 NewZealand017
NewZealand018 NewZealand019 NewZealand020 NewZealand007