ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชาและบุคลากรห้องสมุด กองบริการกลาง
รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก TGO
โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานในพิธีและมอบโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

libsrccarbon05 libsrccarbon08 libsrccarbon13 libsrccarbon14
libsrccarbon10 libsrccarbon02 libsrccarbon15 libsrccarbon12
libsrccarbon01 libsrccarbon17 libsrccarbon16 libsrccarbon03
libsrccarbon07 libsrccarbon06 libsrccarbon09 libsrccarbon11