กิจกรรม ประดิษฐ์เครื่องประดับ ประดิษฐ์สมุดทำมือ และ ประดิษฐ์ถุงผ้า
ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563
ในงานโครงการจัดแสดงหนังสือครั้งที่ 16
ณ อาคาร 17

diybysrc001 diybysrc002 diybysrc003 diybysrc004
diybysrc005 diybysrc006 diybysrc007 diybysrc008
diybysrc009 diybysrc010 diybysrc011 diybysrc012
diybysrc013 diybysrc014 diybysrc015 diybysrc016
diybysrc017 diybysrc018 diybysrc019 diybysrc020
diybysrc023 diybysrc024 diybysrc025 diybysrc026
diybysrc022 diybysrc021 diybysrc027 diybysrc028