ห้องสมุด วิทยาเขตศรีราชา ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค
บริเวณภายในอาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

covid-19 200318 0033 covid-19 200318 0032 covid-19 200318 0031 covid-19 200318 0030
covid-19 200318 0029 covid-19 200318 0028 covid-19 200318 0027 covid-19 200318 0026
covid-19 200318 0025 covid-19 200318 0024 covid-19 200318 0023 covid-19 200318 0022
covid-19 200318 0021 covid-19 200318 0020 covid-19 200318 0019 covid-19 200318 0018
covid-19 200318 0017 covid-19 200318 0016 covid-19 200318 0015 covid-19 200318 0014
covid-19 200318 0013 covid-19 200318 0012 covid-19 200318 0011 covid-19 200318 0010
covid-19 200318 0009 covid-19 200318 0008 covid-19 200318 0007 covid-19 200318 0006
covid-19 200318 0005 covid-19 200318 0004 covid-19 200318 0002 covid-19 200318 0001