ขอเชิญชมนิทรรศการและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

20190809 104449 20190809 104517 20190809 104552 20190809 104744
20190809 104820 20190809 104835 20190809 105028 20190809 105056