นิทรรศการวันแม่

ห้องสมุดจัดนิทรรศการวันแม่ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

  • วันแม่'61 08-08-61 ๑๘๐๘๐๙ 0005
  • วันแม่'61 08-08-61 ๑๘๐๘๐๙ 0006
  • วันแม่'61 08-08-61 ๑๘๐๘๐๙ 0007
  • วันแม่'61 08-08-61 ๑๘๐๘๐๙ 0008
  • วันแม่'61 08-08-61 ๑๘๐๘๑๐ 0001
  • วันแม่'61 08-08-61 ๑๘๐๘๑๐ 0002
  • วันแม่'61 08-08-61 ๑๘๐๘๑๐ 0003
  • วันแม่'61 08-08-61 ๑๘๐๘๑๐ 0004