กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ปี 2562 ครั้งที่ 1
ณ หน้าห้องพยาบาล
วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

Mobilelib 162 190131 0005 Mobilelib 162 190131 0002 Mobilelib 162 190131 0003 Mobilelib 162 190131 0007
Mobilelib 162 190131 0009 Mobilelib 162 190131 0010 Mobilelib 162 190131 0011 Mobilelib 162 190131 0013
Mobilelib 162 190131 0014 Mobilelib 162 190131 0015 Mobilelib 162 190131 0016 Mobilelib 162 190131 0017
Mobilelib 162 190131 0018 Mobilelib 162 190131 0019 Mobilelib 162 190131 0021 Mobilelib 162 190131 0022
Mobilelib 162 190131 0023 Mobilelib 162 190131 0024 Mobilelib 162 190131 0025 Mobilelib 162 190131 0027
Mobilelib 162 190131 0028 Mobilelib 162 190131 0029 Mobilelib 162 190131 0030 Mobilelib 162 190131 0031