ขอเชิญชมนิทรรศการและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

ลงนาม ถวายพระพร ร.10 26762 190726 0029 ลงนาม ถวายพระพร ร.10 26762 190726 0027 ลงนาม ถวายพระพร ร.10 26762 190726 0023 ลงนาม ถวายพระพร ร.10 26762 190726 0021
ลงนาม ถวายพระพร ร.10 26762 190726 0017 ลงนาม ถวายพระพร ร.10 26762 190726 0014 ลงนาม ถวายพระพร ร.10 26762 190726 0012 ลงนาม ถวายพระพร ร.10 26762 190726 0010
ลงนาม ถวายพระพร ร.10 26762 190726 0008 ลงนาม ถวายพระพร ร.10 26762 190726 0001 ลงนาม ถวายพระพร ร.10 26762 190726 0006 20190726 112621
20190714 155038 20190714 155232 20190714 155309 20190714 155250
20190714 155317 20190714 155508 20190714 155454 20190714 155117
20190714 155344 20190714 155353 20190714 155419 20190714 155331
20190714 155408 20190714 155522 20190714 155533 20190726 112305
20190726 112320 20190726 112338 20190726 112356 20190726 112410
20190726 112552 20190726 112425 20190726 112433 20190726 112446