งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
ได้รับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ "องค์กรลดโลกร้อน...ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อผ้าเบอร์ 5"
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

01 02 03 04
06 08 09 10
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28