เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า บุคลากรงานห้องสมุด
กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รัชกาลที่ 10 190424 0019 รัชกาลที่ 10 190424 0002 รัชกาลที่ 10 190424 0013 รัชกาลที่ 10 190424 0014
รัชกาลที่ 10 190424 0012 รัชกาลที่ 10 190424 0016 รัชกาลที่ 10 190424 0018 รัชกาลที่ 10 190424 0011