ตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว (Green Office)

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
ห้องสมุดวิทยาเขตศรีราชา เข้ารับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับประเทศ
ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

greenoffice260961001 greenoffice260961003 greenoffice260961004 greenoffice260961005
greenoffice260961006 greenoffice260961009 greenoffice260961012 greenoffice260961014
greenoffice260961015 greenoffice260961016 greenoffice260961017 greenoffice260961018
greenoffice260961019 greenoffice260961020 greenoffice260961021 greenoffice260961022
greenoffice260961024 greenoffice260961025 greenoffice260961027 greenoffice260961028
greenoffice260961029 greenoffice260961031 greenoffice260961032 greenoffice260961034
greenoffice260961035 greenoffice260961082 greenoffice260961039 greenoffice260961041
greenoffice260961070 greenoffice260961072 greenoffice260961073 greenoffice260961075
greenoffice260961042 greenoffice260961043 greenoffice260961045 greenoffice260961046
greenoffice260961047 greenoffice260961048 greenoffice260961052 greenoffice260961055
greenoffice260961059 greenoffice260961061 greenoffice260961062 greenoffice260961065
greenoffice260961069 greenoffice260961088 greenoffice260961097 greenoffice260961098
greenoffice260961099 greenoffice260961100 greenoffice260961101 greenoffice260961103
greenoffice260961106 greenoffice260961110 greenoffice260961114 greenoffice260961115
greenoffice260961117 greenoffice260961119 greenoffice260961120 greenoffice260961124
greenoffice260961127 greenoffice260961130 greenoffice260961131 greenoffice260961137
greenoffice260961136 greenoffice260961134 greenoffice260961132