ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตศรีราชา และบุคลากรงานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
เข้ารับมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green และเกียรติบัตร การรับรอง สำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2561 ระดับดีเยี่ยม
วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรามา กาเด้นส์ กรุงเทพมหานคร

140660 140661 greenOfficegold 190131 0006 greenOfficegold 190131 0004
greenOfficegold 190131 0016 greenOfficegold 190131 0033 greenOfficegold 190131 0010 greenOfficegold 190131 0029
greenOfficegold 190131 0032 greenOfficegold 190131 0011 greenOfficegold 190131 0012 greenOfficegold 190131 0014
greenOfficegold 190131 0001 greenOfficegold 190131 0003 greenOfficegold 190131 0025 greenOfficegold 190131 0026
greenOfficegold 190131 0020 greenOfficegold 190131 0021 greenOfficegold 190131 0023 greenOfficegold 190131 0024
greenOfficegold 190131 0019 greenOfficegold 190131 0009 greenOfficegold 190131 0027 greenOfficegold 190131 0028
greenOfficegold 190131 0031 greenOfficegold 190131 0018