มอบห้องสมุดเพื่อชุมชนแก่โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2561
สอนการกำหนดหมวดหมู่หนังสือ การบันทึกข้อมูล และการใช้ห้องสมุดอัตโนมัติ

 • communitylib07
 • communitylib08
 • communitylib09
 • communitylib13
 • communitylib11
 • communitylib12
 • communitylib14
 • communitylib05
 • communitylib06
 • communitylib15
 • communitylib16
 • communitylib17
 • communitylib01
 • communitylib02
 • communitylib03
 • communitylib04
 • communitylib19
 • communitylib20
 • communitylib21
 • communitylib22
 • communitylib23
 • communitylib24
 • communitylib25
 • communitylib26
 • communitylib27
 • communitylib28
 • communitylib29
 • communitylib18