โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรณารักษ์ยุวชน / เยาวชน

ห้องสมุดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรณารักษ์ยุวชน / เยาวชน
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ อาคาร 14 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0040 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0041 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0044 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0045
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0123 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0124 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0001 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0002
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0003 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0113 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0114 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0115
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0116 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0117 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0118 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0119
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0120 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0121 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0122 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0125
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0126 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0004 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0005 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0006
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0008 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0010 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0011 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0012
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0019 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0022 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0023 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0027
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0029 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0030 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0031 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0032
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0033 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0035 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0036 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0037
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0038 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0039 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0047 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0013
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0014 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0015 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0016 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0017
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0018 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0048 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0049 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0050
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0051 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0052 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0053 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0055
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0056 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0057 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0058 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0059
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0060 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0061 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0108 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0109
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0110 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0111 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0112 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0062
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0065 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0066 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0069 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0070
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0073 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0074 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0075 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0076
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0098 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0101 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0102 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0103
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0104 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0105 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0090 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0091
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0092 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0093 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0094 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0095
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0096 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0097 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0106 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0083
1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0086 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0088 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0079 1172562 บรรณารักษ์มัธยม 190719 0081