งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา
จัดโครงการจัดแสดงหนังสือ ครั้งที่ 15
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง และบริเวณโถงชั้น 1 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

book fair feb2019 190301 0002 book fair feb2019 190301 0003 book fair feb2019 190301 0004 book fair feb2019 190301 0006
book fair feb2019 190301 0011 book fair feb2019 190301 0014 book fair feb2019 190301 0017 book fair feb2019 190301 0019
book fair feb2019 190301 0022 book fair feb2019 190301 0024 book fair feb2019 190301 0030 book fair feb2019 190301 0033
book fair feb2019 190301 0038 book fair feb2019 190301 0041 book fair feb2019 190301 0045 book fair feb2019 190301 0113
book fair feb2019 190301 0115 book fair feb2019 190301 0049 book fair feb2019 190301 0052 book fair feb2019 190301 0053
book fair feb2019 190301 0054 book fair feb2019 190301 0056 book fair feb2019 190301 0058 book fair feb2019 190301 0059
book fair feb2019 190301 0063 book fair feb2019 190301 0066 book fair feb2019 190301 0068 book fair feb2019 190301 0071
book fair feb2019 190301 0072 book fair feb2019 190301 0074 book fair feb2019 190301 0077 book fair feb2019 190301 0078
book fair feb2019 190301 0083 book fair feb2019 190301 0084 book fair feb2019 190301 0085 book fair feb2019 190301 0091
book fair feb2019 190301 0096 book fair feb2019 190301 0100 book fair feb2019 190301 0102 book fair feb2019 190301 0104
book fair feb2019 190301 0110 book fair feb2019 190301 0111 book fair feb2019 190301 0116 book fair feb2019 190301 0119
book fair feb2019 190301 0124 book fair feb2019 190301 0129 book fair feb2019 190301 0131 book fair feb2019 190301 0132
book fair feb2019 190301 0134 book fair feb2019 190301 0138 book fair feb2019 190301 0120 book fair feb2019 190301 0122
book fair feb2019 190301 0141 book fair feb2019 190301 0143 book fair feb2019 190301 0145 book fair feb2019 190301 0146
book fair feb2019 190301 0147 book fair feb2019 190301 0148 book fair feb2019 190301 0142 book fair feb2019 190301 0144
book fair feb2019 190301 0149 book fair feb2019 190301 0150 book fair feb2019 190301 0151 book fair feb2019 190301 0153
book fair feb2019 190301 0154 book fair feb2019 190301 0155 book fair feb2019 190301 0156 book fair feb2019 190301 0157
book fair feb2019 190301 0158 book fair feb2019 190301 0159 book fair feb2019 190301 0160 book fair feb2019 190301 0161
book fair feb2019 190301 0162 book fair feb2019 190301 0163 book fair feb2019 190301 0164 book fair feb2019 190301 0167
book fair feb2019 190301 0168 book fair feb2019 190301 0171 book fair feb2019 190301 0173 book fair feb2019 190301 0174
book fair feb2019 190301 0175 book fair feb2019 190301 0220 book fair feb2019 190301 0219 book fair feb2019 190301 0190
book fair feb2019 190301 0231 book fair feb2019 190301 0179 book fair feb2019 190301 0221 book fair feb2019 190301 0259
book fair feb2019 190301 0184 book fair feb2019 190301 0181 book fair feb2019 190301 0230 book fair feb2019 190301 0224
book fair feb2019 190301 0234 book fair feb2019 190301 0236 book fair feb2019 190301 0186 book fair feb2019 190301 0182
book fair feb2019 190301 0188 book fair feb2019 190301 0192 book fair feb2019 190301 0196 book fair feb2019 190301 0193
book fair feb2019 190301 0195 book fair feb2019 190301 0275 book fair feb2019 190301 0227 book fair feb2019 190301 0266
book fair feb2019 190301 0265 book fair feb2019 190301 0264 book fair feb2019 190301 0183 book fair feb2019 190301 0250
book fair feb2019 190301 0253 book fair feb2019 190301 0256 book fair feb2019 190301 0274 book fair feb2019 190301 0271