นิทรรศการหนังสือในรัชกาลที่ 9

เดือนตุลาคมห้องสมุดจัดแสดงนิทรรศการหนังสือในรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี

bookbhumibol01 bookbhumibol02 bookbhumibol09 bookbhumibol03
bookbhumibol04 bookbhumibol05 bookbhumibol06 bookbhumibol07
bookbhumibol08 bookbhumibol10 bookbhumibol11 bookbhumibol12
bookbhumibol13 bookbhumibol14 bookbhumibol15 bookbhumibol16
bookbhumibol17 bookbhumibol18